Herdenkingsviering 20 november 2022

Gedachtenisdienst 2022

Zoals ieder jaar is de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de PKN gewijd aan de herdenking van de overledenen uit de gemeente. We herdachten 18 mensen, waarvan er drie lid waren geweest van ons koor: Bep van Ginneken, Frans Scheffer en Liesbeth van Scheerdijk.

Op de bovenstaande video is de complete viering te beluisteren. 

Everdien Hagen ging voor en Ton Lammers speelde op het orgel. Nadat de paaskaars aangestoken was zongen we lied 281: 'Wij zoeken hier uw aangezicht'. En na de votum en groet klonk bij de gebeden het prachtige 'Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est'. 

Het mooie gedicht van Michiel de Zeeuw werd voorgelezen:

'Als jouw naam klinkt zie ik even hoe je liep en wat je zei

wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij

Nu jouw naam klinkt, stroomt er water

uit mijn ogen, door mijn ziel

onze dromen, plannen, later, tijd die in het water viel

Nu jouw naam klinkt, verwacht ik onder

onze levens toch een hand

ook al voelt soms alles anders

Gods liefde houdt ons in verband

 

We noemden de namen van hen die gestorven waren en er werden kaarsen ontstoken aan de Paaskaars en witte rozen naar voren gebracht die een gezamenlijk boeket vormden. 

Tussen de 18 namen door zongen we lied 726 vers 5 en 6 "Nu omstraalt hen licht des hemels' en er werd een mooi gedicht voor de kinderen gelezen van Jurrian van Dongen. 

De lezing was uit Prediker 3: 1- 15 waarin het ging dat er voor alles tijd is. Het koor zong toen lied 845 vers 2 en 1, 'Tijd van vloek en tijd van zegen'. En na de verkondiging door Everdien zong het koor 'Ik zal er zijn' van Sela. Christa en Roos zongen de eerste twee coupletten en het koor volgde daarna. Elien speelde op de gestemde piano die de kerk van Bep van Ginneken had gekregen. Zo was zij dubbel bij ons. 

Daarna zongen we allemaal lied 913 'Wat de toekomst brengen moge' en het slotlied was het nog steeds - ook al hebben we het al meer dan honderd keer gezongen - mooie lied 416 'Ga met God'. 

Een gedenkwaardige gedachtenisviering!

Met dank aan Henk en Astrid Brouwer voor al het werk dat zij deden en Henk die de film maakte.