Streekviering 7 juli 2019 in Buren

Traditioneel zingen wij de eerste Streekviering van de zomer die altijd in de Lambertuskerk in Buren gehouden wordt. Dominee Leon de Borst was onze voorganger en Teuni Trouwborst speelde op het orgel en de piano.

Na de vooroefening van lied 431b - het nieuwe Streek Amen- begonnen we de viering met het zingen van lied 807 'Een mens te zijn op aarde'. Na de bemoediging en groet volgde het drempelgebed. Zoals we liturgisch gewend zijn volgde daarna het Kyrie, ditmaal in wisselzang met de gemeente uit lied 301K. Als Glorialied zongen naar hartelust lied 303 'Zonne en maan'. 

Na de eerste lezing uit Jona zong het koor lied 811 (NLB) 'Lied van woord en weg'. Huub Oosterhuis schreef de tekst en Antoine Oomen componeerde de melodie. Teuni bepeelde de piano. Een opname van de repetitie vooraf is hieronder te horen. 

Na de lezing uit Lucas 10 zongen we allemaal lied 838 'O grote God die liefde zijt'. Leon hield een inspirerende overweging waarna we het lied 967 (NLB) 'Zonne der gerechtigheid' zongen. 

De gebeden werden afgesloten met het gezongen Onze Vader (lied 369b, NLB) waarbij het koor het recitatief zong en wij allemaal met de gemeente de doxologie. Dat klonk erg mooi in die oude kerk. 

 Nadat er op hartverwarmende manier afscheid was genomen van twee kinderen die de zondagsschool verlaten en Ina Bettink hen mooi had toegezongen, werd het slotlied zongen, lied 362 'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat'.

Leon sprak de zegen over ons uit en met z'n allen klonk het Amen (lied 431b). 

(wat een beetje vooroefenen al niet doet🙂🤪)

 

 

Lied 811 Lied van woord en weg

Lied van woord en weg (811NLB). Intussen werden de liederen aangegeven op de houten borden. Opame tijdens de repetitie.

Ad en Kees in chique pak met streeklintjes

Startzondag 29 september 2019

Op 4 september 2019 kwam het koor weer bij elkaar na een welverdiende vakantieperiode. We vergaderden over een aantal zaken, zongen weer wat in voor de startzondag en lunchten vooral super lekker. Iedereen had zijn best gedaan om heerlijke recepten klaar te maken. 

We hadden drie weken om de startzondag van 29 september voor te bereiden en dat lukte goed. Everdien Hagen had als thema gekozen: Vertrouwen in verandering, dat mooi aansloot  bij alles wat er in de kerk, de wereld en bij mensen gebeurt. 

We begonnen met het zingen van lied 283: In de veelheid van geluiden, in de stormen van de tijd. Een mooie wisselzang tussen koor, gemeente, vrouwen en mannen. 

Na de bemoediging, groet en het kyriegebed 301j en het glorialied 303 Zonne en maan kwam de lezing uit Genesis 18 waarin Abram en Sarai - al op hoge leeftijd - te horen krijgen dat ze een zoon zullen krijgen. En dat was wel erg bijzonder, Sarai moest er in zichzelf om lachen.

Maar het vertrouwen in God overheerste en het lied uit Taize Mon ame se repose,- Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God - paste daar mooi bij. Het koor zong de Franse versie en samen met de gemeente zongen we de Nederlandse tekst. Na de lezing uit 2 Korinthe 4: 5 -15 zong het koor het mooie lied 877: Ja, ik ben het beeld van onze maker. Zowel tekst als melodie sloten goed aan bij de lezing. 

Na de verkondiging en het orgelspel van Ton Lammers zingen we lied 849: Zoek de wegen van de wijsheid, die de schepping dansend groet.  

Een aantal leden van de kerkenraad werd toegesproken door Everdien en in het zonnetje gezet voor al het werk dat ze doen en we zongen hen toe met lied 974: Maak ons uw liefde, God, tot opmaat. 

En toen kwam de grote verrassing: de kinderen kwamen terug uit de kindernevendienst en verrasten ons met heerlijke koekjes in de vorm van een vis. Ze deelden ze uit en ze smaakten heerlijk. 

Als slot zongen we allemaal het lied van de toekomst: lied 913 Wat de toekomst brengen moge. Het koor pakte prima uit in de meerstemmigheid.

Bij de koffie en thee werden soesjes en Bijbelkoek geserveerd. Dat laatste was een puzzelkoek waar je de ingredienten uit de bijbel moest zien te vinden. Hij was verrassend lekker. Dankjewel Annemiek Schrijver voor het recept. En mocht iemand het recept willen weten, mail Elien dan even op elienlammers@hetnet.nl.

Met al dit lekkers kunnen we er weer tegenaan dit seizoen🙂

De koorluch met alle lekkere dingen

de Bijbelkoek in stukjes gesneden

het recept van de Bijbelkoek

Organist Ton Lammers

Koester de namen......

We lopen alweer naar het einde van 2019. En op allerlei plaatsen zijn er herdenkingsvieringen gehouden voor die mensen die overleden zijn vaak rond Allerheiligen en Allerzielen. Ook in de zorgcentra in de Betuwe vonden op 6 en 12 november twee vieringen plaats waar wij als koor aan mee mochten werken. 

Op 6 november zongen we in De Oranjehof in Buren waar 12 mensen herdacht werden en op 12 november in Zorgcentrum De Kulenburg in Culemborg waar de namen van 21 mensen genoemd werden. Marianne Merkx en Sandra van Ommering leidden de vieringen. 

Leven is als sneeuw, je kunt het niet bewaren

troost is dat jij er was, uren, maanden, jaren.

Herman van Veen


'Licht' was het thema en het lied dat daar zo mooi bij past is 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' op de tekst van Huub Oosterhuis en met de muziek van Antoine Oomen. 

De namen van de overledenen werden genoemd en voor iedere overledene werd een kaars aangestoken. Tussendoor zongen wij het eerste stuk van lied 199 (NLB): 'Koester de namen die wij hier gedenken'. De tekst is van Sytze de Vries en Willem Vogel maakte de melodie.

Koester de namen die wij hier gedenken:

dat zij geborgen zijn in uw genade,

dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,

zegen ons allen met het licht van uw ogen!

Na de lezing van psalm 49 - waarin de kernzin 'Wij zijn op genade aangewezen' was zongen wij lied 833 (NLB) 'Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij'. 

Na de overweging zongen we het troostrijke lied 'Ga maar gerust' van Sytze de Vries op de melodie van Jean Sibelius uit Finland. 

Alle familieleden ontvingen een mooie rode roos terwijl wij het 'Dona Nobis Pacem' - Geef ons vrede' zongen in canon. En als afsluitng na het gebed zongen wij elkaar toe 'Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Du, treuer Gott' uit Taize. 

 

1 december 2019, 1ste Advent in Zoelen

Op zondag 1 december was het de 1ste Advent. We gaan op weg naar Kerst om de geboorte van Jezus te vieren. 

We zongen in de Stefanuskerk in Zoelen allerlei mooie liederen en vierden ook gezamenlijk het Avondmaal. Er waren veel mensen in de kerk, wat een fijn gevoel gaf. 

Na het welkom door de ouderling van dienst begonnen we met het zingen van Lied 122 (NLB) 'Hoe sprong mijn hart hoog op in mij', de verzen 1 en 3. Everdien Hagen gaf de bemoediging en groet en een kind stak de 1ste Adventskaars aan en zei een leuk versje op. Na het gebed zongen we - samen met de gemeente Lied 433(NLB): 'Kom tot ons, de wereld wacht' met een tekst van Martin Luther en een oude melodie uit 1524 van Melchior Vulpius.   

De lezing kwam uit Jesaja 2: 1 - 5. En daarna zongen we het allerlaatste lied uit het Nieuwe Liedboek: lied 1016: 'Kom, laat ons opgaan'. Een prachtige tekst van Rene van Loenen bij een mooie melodie van Willem Vogel. Bekijk de opname maar eens hieronder. 

Na de lezing uit Romeinen 13: 8- 14 zongen we met z'n allen het bekende adventslied Lied 444 (NLB) 'Nu daagt het in het oosten'. 

Everdien had een inspirerende preek en daarna begonnen we met de voorbereidingen van het Avondmaal. Ruim een jaar geleden - 14 oktober 2018 - hadden we het voorbereidende Lied 386 (NLB) 'Vier met alles wat in je is' ook al in Kapel-Avezaath gezongen (zie Koor 2018 vervolg 2) en nu klonk het weer net zo mooi en swingend met Kees op de trommel en Elien op de piano. Wat maken ze in Jamaice toch mooie muziek. 

Bij de gebeden zongen we heel verstillen lied 458 (NLB): Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart'. 

Nadat alle mensen in een kring waren gaan staan zongen we samen Lied 451 (NLB): 'Richt op uw macht, o Here der heerscharen'. Daarna werden brood en wijn gedeeld en zong het koor 'Dona Nobis Pacem' (zie opname hieronder bij de repetitie). 

Als slot zongen we allemaal Lied 423: 'Nu wij uiteengaan' en gaven elkaar de zegen mee. Aan dat lied heb ik mooie herinneringen omdat ik dat in 2013 - toen het Nieuwe Liedboek uitkwam - gezongen heb, staande aan de haven van Monnikendam. Prachtig was dat. 

Met veel dank aan Marco van Locghem die het orgel bespeelde en Everdien Hagen voor haar mooie woorden en alle zangers en zangeressen van het Streekkerkkoor Zingen tussen Lek en Linge voor hun mooie zingen. 

Op naar de kerstvieringen.

Elien

Lied 1016 (NLB)

Dona Nobis Pacem