'Zingen uit het nieuwe liedboek’,

... dat was de titel van de annonce in De Kerk Roept in mei 2013. Met in het achterhoofd de prachtige ‘’kennismakingsavond’’ van het nieuwe Liedboek in november 2012, waarbij de nieuwsgierigheid naar nog meer was gewekt, gaven wij gevolg aan deze oproep.

Op woensdagochtend 29 mei 2013 gingen wij naar de intieme kapel in Kapel Avezaath. Een groepje mannen en vrouwen, voornamelijk ouderen, had zich al verzameld of kwam druppelsgewijs binnen. Onder de bezielende leiding van de dirigent van het Gelegenheidskoor Kerk-en Kapel-Avezaath (GKA), Elien Lammers, begonnen wij met het aftasten van de stemmen, waar en hoe moeten we staan of zitten en de onbekende melodieën uit het nieuwe liedboek.

Wellicht verrassend dat na diverse keren oefenen de melodieën van de liederen bij de aanwezigen, maar niet in het minst gesteund door de ervaren koorleden, er al aardig in begonnen te komen. Erg vreemd was het voor de onervarenen om meerstemmig te zingen, de bassen gingen wel erg laag en de sopraan stem klonk overal bovenuit, maar we beten door.

De dirigent was tevreden na de eerste sessie en na nog wat napraten werd afgesproken om verder te gaan met de repetities op maandagavond, dan konden ook de personen die nog in het arbeidsproces zaten zich bij de groep aansluiten in de Sint Lambertuskerk in Kerk Avezaath.

De groep werd groter en gelukkig sloten zich meerdere ervaren koorleden aan, erg prettig voor de dirigent en de overige onervaren personen om alvast een fundament te hebben. Het koor werd een mooie afspiegeling van de diverse gemeenten uit de streekgemeente, kleurrijk en divers zoals het logo aangeeft. Er was zelfs een predikant en een emeritus-predikant bij en het was ook een fraai gezicht als het koor ging staan met de nieuwe kleurrijke liedbundels in de hand die wij mochten gebruiken, hiervoor dank aan de gemeente Kerk-Avezaath.     

Na enkele weken van oefenen begon het een homogeen koor(-tje) te worden. Dirigente Elien toverde ieder week wel iets nieuws uit de hoge hoed. We begonnen heel professioneel met ‘’rek-en strekoefeningen’’ van de mondspieren en bovenlichaam, in het begin misschien een beetje lacherig maar een ieder merkte dat dit toch wel werkte. Het is nu eenmaal bijna niet mogelijk om zo uit het dagelijkse ritme te komen en intensief aan een koorrepetitie te beginnen.

Elien zorgde voor de contacten met de predikant en organiste en de liturgie voor de streekdienst van 7 juli kwam vast te staan. Dat was een prettige bijkomstigheid want zo konden we alle liederen achter elkaar repeteren en zingen. Op zaterdagochtend 6 juli was er nog een extra repetitie gepland, met orgel-begeleiding van Teunie Trouwborst, in de Sint Lambertuskerk in Buren waar ook de volgende ochtend de streekdienst plaats zou vinden. Ook dit bracht weer een verandering voor de koorleden met zich mee, geen piano begeleiding meer dichtbij maar het grote Bätz Witte orgel veraf, nieuwe akoestiek en de dirigent die zich anders moet gaan concentreren op de begeleiding van koor èn orgel maar wij hadden al zoveel zelfvertrouwen gekregen dat wij er van overtuigd waren dat de dirigent ons met behulp van haar heldere sopraan-stem er goed doorheen zal leiden.

Zondagochtend in de eerste zomerdienst van de Streekgemeente ondersteunden we de gemeentezang goed en aangenaam.

C.J. de Jongh / juli 2013

 

Zangavond uit het Nieuwe Liedboek voor Advent en Kerst in de Sint Lambertuskerk te Kerk Avezaath. 

27 november 2013 was de eerste zangavond rond het nieuwe Liedboek en had als thema Advent en Kerst.  We, dat zijn de zangers en zangeressen van ZTLENL, kregen begin september al een mailtje van de dirigente Elien Lammers. Terwijl een deel van ons kikkerlandje nog op vakantie was, was zij - zoals het bij een professional gaat - al in overleg getreden met de organisatie van de Streekgemeente tussen Lek en Linge. ‘We zijn eruit..!, schreef ze met haar enthousiasme, ‘de data staan vast’, er komt natuurlijk heel wat georganiseer bij kijken, de locatie moet worden afgesproken, er moet iemand namens de Streekgemeente Lek en Linge zijn om een woordje te doen, de organist hoort erbij, en dan het allerbelangrijkste, wat gaan we zingen. 

Toen we  begin september het mailtje kregen was dus alles al in kannen en kruiken, we zouden te gast zijn in de Sint Lambertuskerk in Kerk Avezaath. Voor de rest hing het alleen maar af van de inbreng van de zangers en zangeressen. De eerste repetitie, nota bene op zaterdagochtend om half tien in een ijskoude kerk, was een beetje ‘proeven’, het was weer even wennen aan de teksten en aan de stemmen maar allengs ging het al beter en aan het eind zeiden we etegen elkaar ‘het ging toch wel lekker’. Dat was ook nodig want het repetitie schema was krap gepland.

Als je het nieuwe liedboek goed leest blijkt al heel snel dat het een mix is van oude en nieuwe liederen, maar er is een dimensie aan toegevoegd: het eenstemmig en meerstemming zingen. In muziektermen wordt er dan gesproken van unisono en polyfoon, als we deze woorden dus in ons liedboek lezen weten we wat het betekent. Hiervan had de dirigente zeer goed gebruik gemaakt, het programma dat werd gezongen gaf een mooie afspiegeling van de mogelijkheden in de erediensten.   

De avond werd door Ds.Gea van der Velde, predikant van de gemeente Rijswijk, met enkele welkomstwoorden geopend en gaf daarna het woord en stem aan koor, dirigente en organist. Dirigente Elien gaf een korte uitleg bij ieder nummer wat werd gezongen, waar het vandaan kwam en uit welke periode.

Het lied 259 ‘Zend ons een engel in de nacht’ zal in een dienst niet zo snel vierstemmig worden gezongen, maar zoals het koor het liet horen is het wel degelijk een optie. Zo ook lied 277  dat een afwisseling werd tussen het koor en de aanwezigen. Elienmaakte er een interactieve avond van, men was niet alleen gekomen om te luisteren, maar ook om actief mee te doen. 

Bij het prachtige lied 117d “Laudate Omnes Gentes’, wat in diverse mogelijkheden door het koor werd gezongen, betrok zij de gasten er volledig bij.Ze splitste de kerkvloer in vier delen en zodoende ook de zangstemmen, het koor nam plaats tussen de gasten, een ieder bij zijn eigen stem om een ondersteunden functie te vervullen. Het werd een zangfeest, het werd gewoon één groot koor.

Het zelfde gebeurde met lied 98a ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’, het werd eerst enkele malen doorgezongen en daarna maakte de dirigente er een canon van met de aanwezigen.       En organist Henk de Dreu was een extra taak toebedeeld, hij moest met regelmaat heen en  weer lopen tussen het hoofdorgel en het koororgel. 

Ook oude liederen werden gezongen zoals lied 485 ‘Zeg eens herder, waar komt jij vandaan’, wat als een vraag en antwoord werd gezongen met de aanwezigen. Ook lied 486 werd gebracht met alles wat erbij hoort zoals de bel, de trom en de bel-trom.

Het werd een feestelijke avond in de Sint Lambertuskerk in Kerk Avezaath. Miep Vogelzang had vanuit de zeven kleuren van de Streekgemeente tussen Lek en Linge een mooie lint-corsage gemaakt die bij de zangers en zangeressen was opgespeld, een duidelijker teken van de eenheid tussen de zeven streekgemeenten kon er niet zijn.

Ds.Machteld de Mik, predikant van de Gemeente Erichem en Asch sloot deze avond af met dankwoorden en een gebed. 

Heerlijk om op deze wijze te mogen zingen en musiceren tot Gods Glorie.

  

Wist U….

dat we op woensdag 2 april 2014 een zangavond hebben gepland rondom Passie en Pasen…?

dat u mee mag komen zingen met het koor?

dat koorervaring niet belangrijks is?

dat zin in zingen het allerbelangrijkste is?

dat we mee hebben gedaan aan de Liedboek Challenge…?

dat er filmpjes van gemaakt zijn…?

dat deze te bekijken zijn op:

http://www.liedboekchallenge.nl/project/vervuld-van-uw-zegen-425/

http://www.liedboekchallenge.nl/project/halleluja-338b-/

http://www.liedboekchallenge.nl/project/alleluia-339b-/

 

C.J. de Jongh / nov.2013

 

In de diashow, gemaakt op 27 nov. 2013, ziet u of zien jullie het Streekkoor, organist Henk de Dreu, een/de borst-versiering in de kleuren van de Streekgemeenten en dus ook van het Streekkoor, vervaardigd door mevr. Miep Vogelzang en brandende kaarsen ook weer in de kleuren van de Streekgemeenten.