Dans en zing, bij binnenkomst van de viering

Video gemaakt door Theo, 9 april 2017

Palmzondag 2017

Op 9 april 2017 zongen we een Palmzondagviering in Zorgcentrum Beatrix in Culemborg. Tot verrassing van de aanwezigen kwamen we al zingend binnen, zwaaiend met palmtakken. Volgens goed katholiek gebruik werden de takken daarna gewijd. Tijdens de repetitie maakte Marjo een opname.

Het evangelie van de paasweek werd met wisselende stemmen gelezen en we zongen mooie liederen, w.o. het a capella gezongen 'Ubi Caritas' uit Taize. De opname is van de repetitie.

We sloten de viering af met 'Jerusalem, mijn vaderstad' gezongen op de aloude Schotse melodie Auld Lyng Syne. Weer een prettige samenwerking met Louis Sibbald gehad.   

Dans en zing, hosanna voor de Koning (lied 555 NLB)

tijdens de repetitie

Ubi Caritas

Mw. Kist, die later in de viering meezong, zat lekker mee te genieten.

Generale repetitie Goede Vrijdag 2017

Het zijn drukke tijden voor kerkmusici, de ene na de andere repetitie voor de paastijd. En zingen dat we deden vanmorgen, wauw! Op Goede Vrijdag zingen we de viering in de Lambertuskerk in Buren (Gld) en Teuni Trouwborst begeleidt ons op piano, koororgel en grootorgel. Bijgaand een opname van de repetitie op 12 april 2017 van het Als alles duister is uit Taize.

Goede Vrijdag

Een wondermooie viering gezongen in Buren op Goede Vrijdag. Bijgaand het Bleibet hier und wachet mit mir. Erg mooi gezongen. Ook het Laten wij dan u begraven uit het Oratorium Als de graankorrel sterft was bijzonder mooi gezongen. En zoals altijd dat prachtig opgebouwde, verlichte kruis op de tafel nadat de paaskaars uitgegaan is. Licht dat overwint, dood die overwonnen wordt.

Bleibet hier

Bleibet hier uit Taizé, aan het begin van de Goede Vrijdagviering 2017 in Buren

Laten wij dan nu begraven

Uit het 40-dagen en Pasen Oratorium Als de graankorrel sterft van Marijke de Bruijne. Op muziek gezet door Peter Rippen.

Pasen 2017

Een mooie paasviering in de Lambertuskerk in Kerk-Avezaath sloot deze goede week af. Door een misverstand bleef de tas met opnameapparatuur in de auto staan en konden we geen opnames maken, want dat was zeker de moeite waard geweest. Het Surrexit Christus klonk prachtig. En de rest ook.

Vrouwen van Nu Kerk-Avezaath en Zoelen

Vrouwenvereniging Vrouwen van Nu had ons uitgenodigd om op maandag 24 april een zangavond te verzorgen rond het thema Vrouwen en muziek. Dat bleek een leuke uitdaging te worden en kostte wel behoorlijk wat onderzoekstijd, maar dan heb je ook iets.

We maakten een reis door de geschiedenis die 9000 geleden begon bij het matriarchaat in Egypte. Elien als historica bloeide helemaal. Via de Middeleeuwen waarin Hildegard van Bingen ons verrastte kwamen we uit bij Theresa van Avila. Van haar zongen we vierstemmig het Nada te turbe. Vervolgens vlogen de eeuwen voorbij en keken we naar Maria Anna Mozart, ja.. de zus van en Clara Schumann-Wieck, ook al zo'n getalenteerde muzikale vrouw.

Aangekomen in de 20ste eeuw zongen we naar hartelust met de aanwezige vrouwen allerlei kinderliedjes - ook een gebied waarop vrouwen veel geschreven en gecomponeerd hebben - en sloten dat deel af met het heerlijke Dikkertje Dap van Annie M G Schmidt.

Na de pauze ging iedereen los met een stel smartlappen, w.o. Visite van Lenny Kuhr en Koffie, koffie van Rita Corita.  

Toen volgde het religieuze deel met o.a. Vol van verwachting, Licht dat terug komt, Wij mensen blijven dromen, Wij die als vorsten leven en Spreid uw dragende vleugels. Veel van deze liederen kwamen uit de bundels Eva's Lied 1 en 2. Na een enthousiast gezongen Goodnight Ladies was een erg gezellige avond alweer voorbij.

Dank aan de Vrouwen van Nu dat we dit mochten doen.

 

Koninklijke onderscheiding Greet Visser

Op 26 april 2017 kreeg 'onze' Greet een koninklijke onderscheiding! Een complete verrassing voor haarzelf en ons. Maar zo terecht verdiend! Wat ze al die jaren voor de kerk in Kerk- en Kapel Avezaath allemaal gedaan heeft is met geen woorden te beschrijven. Want als er altijd iemand klaar staat voor de kerk is het Greet. Wij zijn supertrots op haar.

Op de foto staat zij in haar groene jasje middenin de groep anderen die ook onderscheiden werden.

Er is geen video geplaaatst

Pinksteren 2017

Op Pinksterzondag 4 juni 2017 zongen we de viering in de Martinuskerk in Rijskwijk (Gelderland). Toch nog even het Veni Lumen opgenomen in de repetitie. Klonk erg mooi in de oude kerk. 

Nadat we lied 672 Komt laat ons deze dag gezongen hadden kwam het Veni Lumen:

zie filmpje hieronder. 

De Geest zweefde door de kerk toen we lied 701 (NLB) 'Zij zit als een vogel' zongen. Na de lezing uit Johannes 20: 19 - 23 stond de Pinksterantifoon op het programma. Lied 668 uit het NLB verwoordt dat schitterend:

Halleluja!

Adem van God vult heel de aarde

die alles omvat verstaat elk woord.

Halleluja!

Jammer dat er geen opname van is want dit werd zo mooi gezongen door het koor. Leonard Sanderman maakte dit lied. 

Ook het 'Geest, raak mij aan met uw adem' (lied 695 NLB) in een driekwarts maat danste door de kerk, mede omdat de sopranen de eerste twee coupletten voor hun rekening namen, het derde en vierde couplet aangevuld werd met de alten, tenoren en bassen en het vijfde couplet door allen meegezongen werd. Een mooie manier van opbouwen van dit van oorsprong Finse lied 'Kosketa minua, Henki' in een vertaling van Sytze de Vries. Op Youtube zijn heel veel verschillende variaties van dit lied te vinden, van jazz tot techno interpretaties.   

We sloten de viering af met het zingen van lied 687 'Wij leven van de wind'. Met veel dank aan voorgangster ds. Everdien Hagen en organist Jilles Koedoot. 

 

Er is geen video geplaaatst

Veni Lumen Pinksteren 2017