het koor presenteert zich in de Sint Lambertuskerk Buren

het koor relaxed wachtend ...

1e Lustrum van de Streekgemeente Tussen Lek en Linge op zondag 3 juli te Buren

Op de foto's kunnen we zien dat zowel het koor als de gemeenteleden voor de dienst heel relaxed zaten te wachten op hetgeen zou gaan komen. Van lieverlee liep de kerk 'bomvol' maar het was dan ook een grote Streekdienst met een feestelijk karakter. De voorgangster was deze keer ds. Gea vd Velde, predikant van de Herv. Gem. Rijswijk, aan het Bätz Witte orgel zat als altijd Teuni Trouwborst en als koor waren wij uitgenodigd om in deze dienst 'ons kunnen' te laten horen. Dirigente Elien mailde later naar de koorleden; 'Ontzettend bedankt voor al jullie inzet voor de viering van vanochtend. Goed gezongen, mooi gespeeld en gesproken', We kunnen terugkijken op een geslaagde viering' zulke woorden zijn voor de koorleden altijd prettig om te horen, enkele weken van stevige repetities werden extra beloond op zo'n manier.. Voor de dienst werd, tezamen met de gemeente, lied 295 gerepeteerd omdat, zoals de partituur en het liedboek ook voorschrijft dat hier delen afwisselend door het koor als voorzang en de refreinen weer door de gemeente behoorden te worden gezongen. De dienst werd geopend, na het welkom door de ouderling van dienst, met lied 710b 'Gelukkig wie wonen in Uw huis, eeuwig loven zij U', een dankbaar gebaar naar God dat wij in zijn huis samen mochten komen. Het zou een feestelijke dienst worden met liederen uit het nieuwe liedboek zoals o.a lied 303 'Zonne en maan, water en wind' en lied 839 'Ik danste die morgen toen de schepping begon ..', een feest voor een ieder om op deze wijze God te mogen toezingen. Maar de gemeenteleden werden niet over het hoofd gezien want voor hun lag een taak klaar in wisselzangen als in het gebed om ontferming en Kyriegebed, lied 301k, 'Kyrie-e-leison', en in lied 333 als gezongen schriftgebed 'Kom, Geest van God', etc. en een stevige taak in het prachtige en niet eenvoudige lied 295, 'Wees hier aanwezig, woord ons gegeven'. In het nieuwe liedboek staan ook prachtige verzen die in of rond de gebeden kunnen worden gezongen. Het koor nam o.a. de antifoon van lied 198 'Heer, laat mijn woorden stijgen' etc. voor hun rekening, na elke intentie van het gebed beantwoord door de gemeente. Aan het eind van de dienst, na wegzending en zegen, verliet het koor, kerkenraad en gemeente al zingend met lied 425 'Vervuld van uw zegen', etc. lopend naar de uitgang van de Sint Lambertuskerk van Buren. 

Als de lezers ook nog eens de dienst willen beluisteren ga dan naar: http://kerkdienstgemist.nl/assets/1314528-Streekdienst#.V3k2HLiLQ2w                                of naar de website van de Hervormde Gemeente Buren onder het streepje Diensten of naar de website van de Streekgemeente. Mogelijkheden genoeg om nog eens te luisteren naar deze mooie jubileumdienst.          

de gemeente in afwachting van wat komen zal ...

Het seizoen 2016 - 2017

Het nieuwe kerkelijke seizoen is begonnen. Op 18 september zongen we in een prachtige viering in Kerk-Avezaath. Twee liederen over De Zaaier. Uit het Nieuwe Liedboek lied 764, met de mooie tekst van Willem Barnard en op muziek gezet door Frits Mehrtens en het Zaaier lied van Hanna Lam en Wim ter Burg (Alles wordt nieuw, 19). We kregen steentjes van de kinderen en legden die rond het licht, schreven onze wensen en tekortkomingen op papiertjes en halmen en werden verrast met zaadjes. Zoveel gemeenschap en verbondenheid.....Een mooi begin.

 

 

Culemborg Beatrix Verzorgingshuis op 16 oktober 2016

Culemborg, Beatrix Verzorgingshuis

OP 16 oktober gingen we met volle moed verder. Een mooi gezongen viering met en voor mensen die dagelijks zorg nodig hebben en die geleid werd door pastor Louis Sibbald. Na afloop hoorden we van diverse kanten dat de 'zon' ook in de viering was doorgebroken, zo mooi en verstaanbaar als we gezongen hadden (buiten was het 20 graden!). Tijdens de vooroefening maakt Marjo vier opnames. Psalm 23 De Heer is mijn herder (lied 23b NLB), op de ons - van ouds zo bekende melodie - hadden we een swung gegeven, eerst de mannen, dan de alten erbij en tenslotte 4 stemmig en tot slot a capalle. 

Daarna het Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam (lied 82 NLB). We zongen het bij de voorbeden meerdere malen ... en het werd steeds mooier. 

Het lied Voor mensen die naamloos...(NLB 647) werd op een indringende manier gereciteerd. Tijdens de opname rommelde het nog een beetje, maar tijdens viering was het echt goed.  

Als slotlied zongen we uit Gezangen voor Liturgie het lied van de wegzending waarin we oproepen om het kwaad uit de wereld te verdrijven, gevolgd door het refrein:

We hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bewzijkt.

En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen, versterk uw broeders,versterk uw zusters. Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

Een vrolijke, vlotte melodie van Florus van der Putt op tekst van H. Beex.  

 

 

De Heer is mijn herder (lied 23b NLB)

Voor mensen die naamloos

Lied 8c, refrein

Lied van de wegzending

Gedachtenisvieringen 2016

Dit jaar zongen we twee gedachtenisvieringen. De eerste was op zondag 20 november in Kapel-Avezaath en de tweede was op woensdag 23 november in het Beatrixverzorgingshuis in Culemborg. Alle mensen die ons ontvallen waren werden herdacht d.m.v. een kaars die aangestoken werd en een boeket witte rozen dat opgebouwd werd. Een indrukwekkend ritueel.

Pastor Louis Sibbald uit het Beatrixverzorgingshuis was ontroerd over de manier waarop wij gezongen hadden. Jammer dat we er geen opnames van hebben gemaakt, maar pianospelen en een camera vasthouden gaat niet samen, helaas.  

Eerste Advent in Rhenoy

Vandaag, 27 november 2016, zongen we met een ietwat uitgedund koor de eerste Adventszondag in Rhenoy. Een mooie viering, waarbij Jesse de eerste kaars aan stak. Ebi Wassenaar ging voor. 

Na de 1ste Adventsacclamatie (lied 432a) 'Mijn leven til ik God, naar U omhoog' zongen we lied 25c 'Naar U gaat mijn verlangen, Heer'. Een mooie afwisseling van voorgangster, koor en gemeente. Bij het Kyriegebed werd lied 458 'Zuivere Vlam' gezongen, de vooroefening wierp zijn vruchten af, want de gemeente zong hem mooi mee. Na de eerste lezing volgde lied 447 'Het zal zijn in de laatste der tijden' en na de tweede lezing lied 16b uit Taize: 'Behute mich, Gott'.  

Lied 463 'Licht in onze ogen' zongen we in afwissling met de gemeente na de verkondiging. Als slotlied het hoopvolle lied 444 'Nu daagt het in het oosten' werd ook in wisselzang met de gemeente gezongen. Een fijne viering was ten einde gekomen.  

Behute mich,Gott

Het geluid is niet helemaal goed, maar wordt wel wat beter gedurende het filmpje. Zet je geluidsknop op z'n hardst (en weer terug als het klaar is).

Zondag Gaudete 11 december 2016

De derde Adventszondag alweer. We zongen in onze thuishaven: de Lambertuskerk in Kerk-Avezaath. Zondag Gaudete, dat betekent: Verheugt U! Een soort klein kerstfeest. Een tijd van wachten en verwachten. En nog een doopdienst ook. Thijs werd gedoopt. 

En als er een lied is dat daarbij past, dan is het Gaudete, een lied dat in een Zweeds/Finse communiteit geschreven is in 1582. Een begeleiding bestaat er niet van, want er werd in die tijd meer a capella gezongen dan dat het begeleid werd. Dus zongen wij het ook zo. Marjo maakte de opname tijdens de repetitie voorafgaand aan de viering. Helemaal zuiver ging dat nog niet, maar tijdens de viering zong het koor perfect. Zo zuiver als maar wat. Met mooie solo's van Marlein Meulenbeek en Adrie Vlieger en Ed Vlieger. De rillingen liepen over mijn lijf, zo mooi.  

Maar we zongen ook een totaal nieuw lied: Jij bent mij overkomen. In 2015 schreef ds. Everdien Hagen de tekst van dit lied voor de 3e adventszondag en Elien schreef er een melodie bij. Een lied zo actueel, zo teer van tekst. Marjo maakte er een opname van tijdens de repetitie.  

Het lied Wil je wel geloven (lied 923) paste mooi bij de doop van Thijs en Ardo Schelling zong het tweede couplet met overgave en heel mooi a capella. Helaas is het met het geluid niet helemaal goed gegaan, maar de goed verstaander........;-)

 En dan was er ook nog een erg leuke kerststallententoonstalling in de kerk. Prachtig om te zien. 

Gaudete (1582)

Gaudete gezongen tijdens de repetitie. In de viering klonk het perfect! Mooi gedaan, lieve mensen!

Jij bent mij overkomen

Tekst Everdien Hagen, muziek Elien Lammers

Wil je wel geloven (lied 923)

Ardo zong de sterren van de hemel! En dat helemaal a capella. Bedankt, jochie!