Wereldgebedsdag, 3 maart 2017

Op 3 maart zongen we een mooie Wereldgebedsdagviering in het Zorgcentrum De Oranjehof in Buren. Ondanks de slechte akoestiek zong het koor geweldig. De verhalen van de vrouwen op de Filippijnen bezorgden me kippevel. Wat fijn dat er allerlei initiatieven zijn die deze vrouwen helpen. Ik ben dankbaar dat wij ons steentje daaraan mochten bijdragen. Samen met ds. Machteld de Mik en andere vrouwen werd het een gedenkwaardige viering.  

Koorrepetitie 22 februari 2017

Via Teuni Trouwborst, organiste en zangeres van de Schola Davidica, kregen we een prachtig Alliluia van de Russisch Orthodoxe componist Solojoew. Na twee keer repeteren begon het al goed te komen. Toch maar eens een filmpje gemaakt ook al is de akoestiek in de consistorie niet 'je dat', maar dat maakt niet zo veel uit. Stel je eens voor hoe het in de kerk zal klinken......

Alliluia

koorrepetitie 22 februari 2017

Viering voor jong en ouder, 5 februari 2017 in Zoelen

In de mooie Stefanuskerk in Zoelen verleenden we onze medewerking aan de viering 'Oma, opa, God en ik, een viering voor jong en ouder'. Het thema was de 12-jarige Jezus in de tempel.  Het werd een gevarieerde viering, waarin niet alles goed ging, maar het koor zijn uiterste best deed om de griep - die een groot aantal koorleden had aangegrepen - op te vangen. Zo moesten we het zonder bassen doen en met twee tenoren. Maar twee alten zongen met de tenoren mee in het Kyrie van Dinah Rheinholt Lied 301j. De bedoeling is/was dat de mannenstemmen een C aanhielden en de vrouwen daaroverheen het Kyrie zongen. Dat gebeurde gelukkig ook omdat Marijke en Ans zich van die taak kweten en Ad en Aartjan ondersteunden. Bedankt meiden. 

Het was een volle bak, want het was een Streekviering die ook nog via RTV Betuwe werd uitgezonden. Veel variatie in liederen, wisselzangen met de gemeente en koorsolo's. Maar ook een uitdagende overdenking over wat Jezus in die tempel deed en de vragen en antwoorden die hij stelde en kreeg. En we konden onze vragen - net als de kinderen - opschrijven en inleveren rond dit thema. Op woensdag 15 februari wordt hierover nagepraat. 

Met dank aan Everdien Hagen en Kees de Nooij als voorgangers voor de fijne samenwerking. En John Nijhoff voor de technische ondersteuning. 

 

 

 

29 januari 2017

Op 29 januari 2017 zongen we een mooie viering in Zorgcentrum Beatrix in Culemborg. Louis Sibbald was onze - inmiddels vertrouwde - voorganger. En tot onze verrassing wilde een bewoonster - mw Kist - dolgraag meezingen. Dus haar de partituren gegeven en ze zong naar hartelust mee. Fijn dat dit maar zo kan. Mooie liederen uit allerlei tradities - Protestants en Katholiek wisselden elkaar af rond het thema: 'Wees buigzaam'. Een nieuw lied voor ons was het 'Verdoofd en schamper van gemis' van dichter Huub Oosterhuis en op muziek gezet door Antoine Oomen (lied 924 NLB). Maar ook het Kyrie van Dinah Reindorf dat ze schreef n.a.v. een bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken. De mannen houden op 'do' een C aan en de vrouwen zingen daar overheen het Kyrie. Een mooie manier van zingen. Bijgaand een opname tijdens de repetitie vooraf.  

Bewoners van het Zorgcentrum spraken na afloop hun dank uit dat we er waren en zo mooi gezongen hadden. 

 

Kyrie (lied 301j NLB)

Kyrie van Dinah Reindorf (lied 301j NLB)

Ad Lips 50 jaar koorlid

Een van onze tenoren, Ad Lips, was in april 50 jaar verbonden aan alle koren die de gemeente van Kapel- en Kerk Avezaath gehad heeft. En dat hebben we geweten! Hij een bos bloemen, wij een toespraak en overheerlijke taartjes. We hopen op nog vele jaren, Ad! En het toezingen heb je nog tegoed.

Bishopsgate School Senior Choir

Op 6 april 2017 zong het Bishopsgate kinderkoor in de Lambertuskerk in Buren een schitterend concert. Allerlei liederen, varierend van gospel, Handel, popmuziek en volksmuziek passeerden de revue. Onder de bezielende leiding van Charlotte McCarthy - Rombout.

Tot mijn grote verrassing zongen ze het eerste couplet van ons volkslied: het Wilhelmus. Knap om kinderen in de leeftijd van 10 - 13 jaar in het Nederlands te laten zingen. En geweldig om te horen.