Eerste Adventsviering in Zoelen

Op 29 november 2020 begon het nieuwe kerkelijke jaar met de eerste Adventszondag. Een afvaardiging van ons koor mocht zingen in de viering van Zoelen. Roos, Marieke, Ans, Aartjan en Mart deden mee. We hadden slechts 2 repetities gehad, dus dat was hard werken en toen bleek dat de vleugel in de kerk ook niet helemaal super meer was. Dus echt tevreden waren we niet, maar het werd wel een mooie viering. Er werd ook nog avondmaal gevierd met kleine stukjes brood en kleine plastic cupjes voor de wijn/frisdrank. En dat ging uitstekend. 

Everdien ging voor en had een verwachtingsvolle - op de actualiteit gerichte - overweging. 

Hier kun je de viering terugluisteren: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1666/events/recording/160664040001666

 

 

 

 

De vogels van de bomen (lied 979), geschilderd door Jan Peter uit Den Haag

Zondag 27 september 2020

De startzondag in Kerk-Avezaath vond op 27 september plaats. Het thema was 'Kijk eens om je heen'. Everdien Hagen ging voor en Ad, Kees, Marijke, Ans, Elly en Sandra zongen namens het koor. 

 Als eerste lied zongen we lied 978 'Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee'. Een zeer passend en actueel lied ook al stamt de melodie uit 1690😉.

Na de bemoediging en groet door Everdien en het Kyriegebed zong het koor het Kyrie van Lied 301 j met de mooie melodie van Dinah Reindorf. 

En toen kwam het Gorialied: lied 8B 'Zie de zon, zie de maan'. En de verrassing die er bij hoorde. Sandra had bedacht dat het wel leuk zou zijn om met een paar kinderen in de kerk allerlei bewegingen te maken die zo makkelijk bij de tekst van het lied passen. De zon, de maan, de sterren, de zee, de wind, de regen, de oceaan, de bloemen en de vogels, de geuren, je hart, je huid, je adem, ja, die geven je wel beweging.

Voel je hart, voel je huid, 

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam.

Een prachtige tekst en melodie van Rikkert Zuiderveld. En de melodie zingt heerlijk vlot weg. Zie de foto's die er van gemaakt zijn.

Na het bijbelverhaal voor de kinderen zongen we uit de bundel Alles wordt nieuw, deel II, lied 28 'Kijk eens om je heen'.

Kijk een om je heen, kijk eens om je heen.

Wij zijn in de wereld niet alleen.

God kent ieder kind bij name,

Zeg maar ja en zeg maar amen.

Ook al zijn we nog maar klein, 

God wil onze Vader zijn. 

Hanna Lam schreef de tekst en Wim ter Burg maakte de melodie. 

De kinderen gingen naar de kindernevendienst. 

Na het gebed bij de opening van de schriften zongen wij de lezing uit het Oude Testament: psalm 57: 1, 2 en 6 'Wees mij genadig, Heer, wees mijn nabij'. 

En weer zongen we een verrassend nieuw lied: 979 'De vogels van de bomen', de eerste 7 coupletten. Henk zette in met een mooie fluit op het orgel en het was net alsof de vogels zongen in de kerk. De tekst heeft Willem Barnard geschreven en Nico Verrips maakte er de vlotte melodie bij. Lekker achter elkaar doorzingen, dat lied. 

Na de overweging van Everdien waarin ons werd aangeraden om eens naar het programma 'SOS verbouwers' van SBS 6 te kijken, speelde Henk een mooi stuk op het orgel. 

Daarna zongen we afwisselend in het Duits en Nederlands het lied Bewahre uns Gott/Bewaar en behoed ons' dat we vorig week ook gezongen hadden (zie de viering van 20 september in Zoelen hieronder). 

Dan volgen zoals gebruikelijk in de liturgie de dank- en voorbeden, gevolgd door het Onze Vader. Wat is het toch fijn dat iedereen dat mee kon bidden. 

De mededelingen werden gegeven en de collecten aangekondigd die bij de uitgang in 3 potjes gestopt kon worden. Handige oplossing, want ouderwets collecteren doen we even niet. 

Toen de kinderen terugwaren van de kindernevendienst werd het slotlied ingezet: 'Een land om van te dromen'. Het is te vinden in de bundel 'Geroepen om te zingen' van Geert Tromp, nr. 112. Het lied heeft een Pools-Joodse melodie en Mar van der Velden schreef er de tekst bij. Lekker vlotte melodie en Kees trommelde erbij in het refrein. Klonk echt heel leuk. De volgende keer moeten we er een opname van zien te maken. 

Na het gezongen Amen van lied 431B kwam er een einde aan een mooie viering. 

En.... we gaan eens wat beter om ons heen kijken.

 

 

 

 

 

 

Zondag 20 september 2020

Op zondag 20 september werd in Zoelen de startzondag van de Streekgemeente Tussen Lek en Linge gevierd. Gea van der Velde was onze voorgangster, Teuni Trouwborst bespeelde het orgel en Ad, Mart, Sandra, Elly, Marijke en Ina waren de afgevaardigden van ons streekkoor. 

Na de verwelkoming en de groet zongen we van lied 121 de coupletten 1, 3 en 4: 'Ik sla mijn ogen op en zie'. Als overgang naar het Kyrie en Gloria zongen we lied 906 'God is tegenwoordig, God is in ons midden'.

Het Kyrie en Gloria bestond ook deze keer uit lied 713. We zongen het weer in wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen 5 allemaal. Het klonk mooi. Na de lezingen uit Jona zongen we van lied 145 het 1ste en 5e couplet en na de lezing uit Mattheus klonk het prachtige lied 339d, de Alleluja acclamatie. Met een mooie voorzang van Ad. 

Na de inspirerende overweging van Gea zongen we lied 991: 'De eersten zijn de laatsten', ook weer in wisselzang. We zongen de coupletten 1, 3, 5, 6, 7 en 8. Well done. 

En als slotlied het 'Bewahre uns Gott' uit de Duits Evangelische bundel dat ook te vinden is als lied 252 'De vrede van Christus' in de Bundel van Zangen van Zoeken en Zien. Een schitterend lied dat mooi gezongen werd door het koor(tje). 

Bewahre uns Gott, behute uns, sei mit uns auf unsere Wegen

Sei Quelle und Brot in Wustennot, sei Quelle und Brot in Wustenbrot.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, omgeef Jij ons met jouw zegen,

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.

De complete viering is terug te luisteren via de website Kerkdienstgemist.nl Zoelen:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1666/events/recording/160058880001666

 Op naar volgende week in Kerk-Avezaath. Het is heerlijk om weer beperkt te kunnen/mogen zingen. Met dank aan alle zangers en zangeressen die in het echt beter klonken dan op de opname.🙂

Zondag 23 augustus 2020 Kerk-Avezaath

Bijna 8 maanden had het koor niet meer in Kerk-Avezaath gezongen vanwege de Covid-19 pandemie, maar vanmorgen was het dan weer zover. Met een clubje van 7 mensen mochten wij de eerste viering in Kerk-Avezaath zingen. Everdien Hagen ging voor en Henk de Dreu zat op het orgel. Sandra, Ardo, Elly, Miep, Janny, Aartjan en Ad deden deze keer mee. 

Het was een heerlijk weerzien van elkaar en de mensen in de kerk hielden keurig afstand, maar dat maakte niet uit. We waren weer samen. Zingen mochten de gemeenteleden nog niet, maar onze koorleden deden goed hun best. En Marco maakte zelfs een geluidsopname van de hele viering. (zie onderaan dit verslag)

Lied 138 'U loof ik, Heer, met hart en ziel' (NLB) vers 1 en 4 was het begin na het welkom, de stilte en het drempelgebed. Everdien bracht ons de bemoediging en de groet en daarna zongen we afwisselend lied 713 'Wij moeten Gode zingen'. We begonnen met z'n zevenen, toen de vrouwen couplet 2, de mannen couplet 3, Everdien zong couplet 4 en allemaal weer couplet 5. Een mooie manier om in 1 lied het Kyrie en het Gloria te zingen. 

Na de lezing van psalm 138 zongen we van lied 138 de coupletten 2 en 3. Na de lezing uit Mattheus 16: 21 -27 zongen we allemaal lied 695 'Geest, raak mij met uw adem aan'. De verzen 1, 3 en 4. 

Na de verkondiging zongen we lied 838: 3 en 4 'O grote God die liefde zijt'. De mannen begonnen met z'n drieen en met z'n zevenen klonk het 4e couplet. 'Waar liefde wordt gegeven, wij uit liefde leven'. Een mooi slot van het lied. 

Na het dankgebed, het stille gebed en het Onze Vader - dat iedereen in de kerk mee bad, een verrassend mooi geluid in de kerk - volgde er een verrassing.

Organist Henk de Dreu was al 25 jaar actief als organist in onze kerken en werd daarvoor onderscheiden met een 'lintje' of 'speldje' van de organistenvereniging. Zie de foto's hiervan. 

Hierna moest hij weer snel naar boven naar het orgel want wij zongen het slotlied: lied 835: 1,2,3 en 4 'Jezus, ga ons voor'.

Dit is de tekst van het vierde couplet:

In de woestenij, Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen

tot aan 't eind van onze wegen.

Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

De viering werd afgesloten met de Zegen die beantwoord werd door lied 431 B : AMEN

Iedereen vond het heerlijk om weer zo samen de eredienst te vieren. Laten we hopen dat dit  vaker kan. 🙂

 

Hieronder staat de link waar u de hele viering kunt beluisteren:

https://drive.google.com/file/d/1-fHo53XDsMtLaJSg5JvGbRsr1ryQGSLY/view?usp=sharing

 

Everdien met Netty en Koos

Een kopje koffie vooraf

Zondag 28 juni 2020

Op zondag 28 juni 2020 zong een afvaardiging van ons koor, bestaande uit Ad, Elly, Christa en Ans in de online te bekijken viering in Zoelen. 

Hier is de link:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1666/events/recording/159333120001666

Everdien ging voor en Henk de Dreu bespeelde het orgel in de Stefanuskerk. John en Kornel verzorgden de techniek. Netty deed de lezing.  

Het was een mooie viering en het smaakt naar meer. 

de vooroefening

Het hele lied door Sandra opgenomen

26 april 2020 Everdien jarig

In deze bizarre tijden van het Covid-19 virus liggen alle koren stil. Een rare gewaarwording dat we niet meer zingen samen en repeteren en we missen het allemaal. Maar er kwam een idee op......als we nou eens een kleine aubade voor Everdien zingen op 26 april als ze jarig is. Oud-koorlid Frans Scheffer werd gevraagd een lied te maken op de melodie van het Wilhelmus en hij deed dat met verve. Jacqueline - vrouw van Everdien - werd in het complot meegenomen en er werden strikte afspraken gemaakt met de afvaardiging van het koor volgens alle regels van het RIVM. 

Om 11.30 ging de kerkdeur open en daar stond Everdien - helemaal verrast door onze aanwezigheid. Met 7 mensen zongen we het lied a capella. 

1. Gelukgewenst met je verjaardag, de acht-en-vijftigste keer.

Gezondheid willen wij je wensen, vandaag en immer weer.

Je merkt heus wel dat in deze sombere tijd

gezwaai naar mensen, hen sterken in hun eenzaamheid.

 

2. De kerk werkt met een lijntje, dat zendt van mij naar jou.

Ben jij in quarantaine, dan klinkt: 'hoe is het nou?

't Horen van een stem die zegt: ''Veel sterkte, hoor'

dat doet een mens opleven, ja dat geeft nieuwe moed.

 

3. Je zit hier opgesloten, als in een duivenhok.

Je telefoon aan d'oren en af en toe een slok.

Je voelt de machteloosheid, waar kun je nog iets kwijt?

Van hoop, liefde en geloof, in deze corona-tijd.

 

4. Maar weet dat 't Pasen is geworden, 't leven gaat met ons door.

We moeten maar schrijven en bellen, want elk woord doet ertoe.

Dus vandaag een lied voor jou, want je blijft steeds onvervaard

als dominee aan 't werken, die vandaag ook verjaart.

En er achteraan zongen we -zoals we altijd doen voor iemand die jarig is - Lang zal ze leven!

En Jacqueline en Everdien verrasten ons met wat lekkers. 

Heerlijk om dit samen te doen en elkaar weer even te zien - weliswaar op afstand. 

 

 De Lambertuskerk in Kerk-Avezaath en de Agatha Kapel in Kapel-Avezaath zijn om en om op zondagochtend van 10.00 - 11.30 open om een kaarsje aan te steken, te bidden en/of te mediteren. Hier zijn ook wat foto's daarvan. 

Verjaardagslied Everdien Hagen

2e couplet van het verjaardagslied voor Everdien

Wereldgebedsdag 6 maart 2020

Zoals ieder jaar verleende het koor ook in 2020 zijn medewerking aan de Wereldgebedsdag in Buren. Dit jaar hadden vrouwen uit Zimbabwe de viering voorbereid. Het werd een kleurrijke viering. De koorleden hadden dan ook kleurige sjaals omgedaan. 

Het thema was: Sta op en Ga!


Kunstenares Nonhlanhla (Nonny) Mathe is geboren in Zimbabwe waar zij aan de kunstacademie studeerde in jaren 90. Zij won veel prijzen met haar kunstwerken en heeft de nodige tentoonstellingen gehad tot aan Denemarken toe. Zij richt zich vooral op de vrouwen in haar schilderijen en dit schilderij is gebaseerd op het verhaal uit Johannes 9: 2 - 9a, het verhaal van de blinde man die door Jezus genezen wordt. Zie foto hiernaast. 

We begonnen de viering met lied 280 uit het Nieuwe Liedboek: 'De vreugde voert ons naar dit huis'. We werden in de taal van het Shona-volk begroet: Kwaziwai! en in de taal van het Ndebele-volk: Salibonana. In het Nederlands is dat Goedendag. Waarna het koor in het Zuid-Afrikaans 'Sana, Sannanina' zong, en dat betekent 'Hallo'. Een lekker swingend lied door de vrouwen van het koor gezongen. Hier is een link naar een youtube opname van een kinderkoor uit Duitsland: https://www.youtube.com/watch?v=Ed_4Bi2a38Q

Na het openeningsgebed door voorgangster Machteld de Mik baden we mee met de vrouwen uit Zimbawe om te zorgen voor onze aarde en elkaar lief te hebben. 

Daarna zongen we het Jubilate Deo uit Taize (lied 66a NLB) in canon. 

Na het gebed om vergeving zongen wij een lied uit Zimbabwe: 'Als ik geloof en jij gelooft' door Andre Troost vertaald:

'Als ik geloof en jij gelooft en samen bidden wij, dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij; en zie Gods volk wordt vrij, en zie Gods volk wordt vrij; dan komt de goede Geest tot ons en zie Gods volk wordt vrij.' 

Een mooi lied op het ritme van een Weense wals. 

Na de bijbellezing en de overweging door Machteld zongen we gezamenlijk lied 534 (NLB) 'Hij die blinden weer liet zien'. Dit lied is in het ritme van een Engelse wals. 

In het daarop volgende deel werden we opgeroepen 'te gaan staan, onze mat op te nemen en te lopen! De wereld in!'

Na de slotgebeden zongen we allemaal 'Een roep, een stem in vele talen, klimt van de mens tot U, de Heer, een bidden dat zich blijft herhalen, daar waar het dag wordt, telkens weer.'

Een inspirerende viering was ten einde gekomen en Elien speelde op de piano lied 810 (NLB):

'Ga: tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: ga!'