Engel Sara en herder Jorrin steken de kaarsen aan en lezen de tekst

Kerstochtend 2020

2020 zal de geschiedenis ingaan als een jaar waarin alles anders ging dan we gedacht en gewild hadden. Geen kerstavondvieringen met honderden zingende mensen in de kerken, geen kerstochtend vieringen, geen kinderkerstfeesten en ga zo maar door. Maar ...... we lieten ons niet uit het veld slaan. Dat is het mooie als er dingen niet mogen, dan poppen er altijd ideeen op om het wel te doen, maar dan anders. Wat is het toch heerlijk dat de mens die creativiteit heeft gekregen. 

Voor het eerst werd in Kerk-Avezaath een kerstdienst compleet op beeld en geluid opgenomen. Ardo en zijn moeder Sandra hadden de zaken goed voorbereid en Mart, Ad, Ans, Roos, Sandra en Ardo zongen. Henk en Astrid fungeerden als koster en Ton Lammers zat lekker te spelen op de orgels. 

We begonnen met het einde. De zegen, het gezongen 'Amen, Gode zij eer' (van Stille Nacht) en het 'We wish you a Merry Christmas' er achteraan. Dat stond gelijk. 

Alle liederen werden apart opgenomen en Everdien sprak daarna alles aan elkaar en hield de overweging. 

En Ardo knipte en plakte alles aan elkaar!!! Geweldig hoe hij dat gedaan heeft. 

Het geluid was apart opgenomen en werd eronder gezet, maar daar moeten we nog wat in leren, want de galm in de kerk is berucht. En dat is ook nu het geval. Geluid lekker hard aanzetten kan helpen. 

We zongen de volgende liederen in de volgorde van de liturgie:

- Lied 478: Komt verwondert u hier mensen, 1 en 4

- Lied: Gloria uit Taize

- Lied 23C: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 1, 2 en 5

- Lied 477: Komt allen tezamen, 3 en 4

- Lied 476: Nu zijt wellekome, 1 en 3

- Lied 484: Go tell it on the mountains

- Lied 481: Hoor, de engelen zingen de eer, 1, 2 en 3

- Lied 483: Amen, Gode zijt eer

- Lied: We wish you a Merry Christmas

In 1980 volgde ik een cursus Liturgiek van de Gereformeerde Kerken die gegeven werd door Bart Robbers. Een van de dingen die ik nooit zal vergeten was dat hij zei: 'Liturgie is een spel, maar wel een heilig spel'. En nog nooit heb ik dat zo sterk ervaren als bij deze viering. Het maakt niet hoe je het doet, als je het maar met bezieling en aandacht doet. Ook al begin je met het einde van een viering. 

We wensen u gezegende feestdagen en heil en zegen voor het nieuwe jaar. 

Hier is de link waar u de viering kunt terugkijken en luisteren:

https://drive.google.com/file/d/1UHAXJsshLK1DaUQch-s0nmDpe95uqyra/view

 

 

Zondag Gaudete

Op 13 december was het zondag Gaudete, Verblijd U. Roze-rode zondag. Ad, Sandra, Everdien en Elien zongen in Kerk-Avezaath. Ton Lammers speelde op het orgel. Het werd een mooie dienst en de techniek maakt het mogelijk om deze viering terug te luisteren: https://drive.google.com/file/d/1AH48925iDFAUajCOtnBSalLvr6DrRaKn/view

We begonnen met lied 466: 1 en 5, 'O wijsheid, daal als vruchtbare taal!' Ook wel bekend als 'O kom, o kom, Emmanuel!'

Als Kyrie zongen we Lied 301J op de mooie melodie van Dinah Reindorf, en als glorialied het 6e couplet van lied 466 Rex gentium.

Na de lezing uit Jesaje 65: 17 - 25 zongen we lied 126a 'Als God ons thuisbrengt', waarbij Everdien de teksten voorlas en het koortje het refrein zong. Dat klinkt toch prima. 

Na de tweede lezing uit Johannes 3: 22 - 33 zongen we lied 456B 'Kwam van Godswege', het verhaal van Johannes de Doper, de coupletten 1 en 8. 

Everdien deed de verkondiging en Ton Lammers (nee, geen directe familie van Elien, maar vast wel ergens), speelde mooi op het kistorgel. Dat klinkt veel dichterbij dan het grote orgel. Het koortje zong hierna lied 450 'Verblijd u in de Heer te allen tijd' op de melodie van Frits Mehrtens. 

Na de dank- en voorbeden en het gesproken Onze Vader door de kerkgangers zongen we als slotlied lied 415 'Zegen ons, Algoede'. Na het tweede couplet sprak Everdien de zegen uit en dat beantwoordden het koortje met het derde couplet:

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Chrustus onze Heer, 

amen, God, uw naa m ter eer!

Het was een mooie viering en het was heerlijk om weer eens te zingen met elkaar. Laten we voorzichtig blijven, zodat we kunnen blijven zingen. 

In Kapel-Avezaath was een prachtige kerststal opgezet en een grote kerstboom versierd. Wel met in achtneming van alle geldende maatregelen, want zelfs Jozef draagt een mondkapješŸ˜‰. Kijk maar op de foto's bovenaan. 

 

 

 

Eerste Adventsviering in Zoelen

Op 29 november 2020 begon het nieuwe kerkelijke jaar met de eerste Adventszondag. Een afvaardiging van ons koor mocht zingen in de viering van Zoelen. Roos, Marieke, Ans, Aartjan en Mart deden mee. We hadden slechts 2 repetities gehad, dus dat was hard werken en toen bleek dat de vleugel in de kerk ook niet helemaal super meer was. Ondanks dat werd het wel een mooie viering. Er werd ook nog avondmaal gevierd met kleine stukjes brood en kleine plastic cupjes voor de wijn/frisdrank. En dat ging uitstekend. 

Everdien ging voor en had een verwachtingsvolle - op de actualiteit gerichte - overweging. En Cees Meijering speelde mooi op het orgel. 

Hier kun je de viering terugluisteren: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1666/events/recording/160664040001666

Beluister bv. op ca. 46.28 het 'Bless the Lord' eens.