Uitslag enquete van Hanna Rijken

De enquete die Hanna RIjken heeft gehouden wat het met koorleden doet als ze niet mogen zingen - zoals in deze coronatijd - heeft meer dan 1000 reacties opgeleverd. Ook onze koorleden hebben er aan bijgedragen. Dank daarvoor. 

In de bijgevoegde afbeeldingen is te lezen wat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn. 

Wat er uitspringt is dat we moeten blijven zingen, voor onszelf en voor elkaar, wat er ook gebeurt. En laten we hopen dat we in 2021 ook weer samen kunnen zingen. 

 

KEEP SINGING!!!!!!!!🙂❤