U zij de glorie, 4 april 2021

U zij de glorie!

Via Facebook kwam in januari 2021 een plannetje langs om iets leuks te doen met Paasochtend, want met elkaar zingen zat/zit er nog niet in. Het idee was om lied 634 (NLB) 'U zij de glorie' te gaan fotograferen. Eerst even overleggen met de voorgangers en de kerkenraad van de Streekgemeente Tussen Lek en Linge. Iedereen was enthousiast en we konden aan het werk.

Het lied 'U zij de glorie' (lied 634 NLB) bestaat uit 88 woorden en al die woorden werden op een A-4tje gezet, duidelijk leesbaar. Elien maakte een bericht voor in De Kerk Roept (het streekkerkblad) en men kon zich opgeven om mee te doen. Er werden 8 fotografen gevonden: Sandra, Everdien, Matthijs, Marijke en Caroline, Jack, Jorrit en Elien en zij gingen op pad om de gemeenteleden te fotograferen met elk 1 woord (sommigen kregen er zelfs 2). 

Elien zette al die woorden op een rij en stuurde ze door naar onze technicus Ardo! En hij maakte er een prachtige film van. De muziek die u hoort wordt uitgevoerd door Het Vocaal Theologen Ensemble olv. Hanna Rijken (CD Met Hart en Ziel II). 

Henk Jongerius maakte de tekst, vrij naar Edmond Burdy - A Toi la gloire - op de melodie van George Frideric Handel - Maccabeus. 

Een heel leuk project om te maken.

Gezegende Pasen!

Viering Paasochtend in Kerk-Avezaath

'Tot leven gewekt' was het thema van deze viering. Er waren 30 mensen in de kerk en 4 zangers: Sandra, Roos, Ans en Ad en Elien stond weer op 'de bok'. Maar er waren ook gastmusici, een getalenteerde jonge vrouw die harp speelde, Phileine, en haar moeder Ria die  op miraculeuse manier de marimba bespeelde. Everdien ging voor en Ton zat achter het orgel. Alle liederen zijn uit Het Nieuwe Liedboek.

We begonnen met lied 596: 'Ontwaak, gij die slaapt', afwisselend gelezen en het refrein gezongen.

Nadat de Paaskaars binnen was gebracht zong het koor lied 600 'Licht, ontloken aan het donker.' We mochten elkaar nog geen hand geven, maar we losten het creatief op door lied 287 'Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede' te zingen en groetten elkaar met een hartelijk gebaar. Zo kan het ook.  

Na het gebed zong het koor lied 547: 'het Kyrie' en daarna werd bovenstaand lied 'U zij de glorie' gedraaid. Al snel begon men de melodie mee te neurien. Ook een leuke manier van muziek maken. 

Na het gebed bij de opening van de Schrift werd lied 632 'Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft en gegeven' gezongen en na de lezing van het Paasverhaal lied 617 'De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja'. Roos zong de Maria partij en Ad was de engel. Daarna hield Everdien een inspirerende overweging.

Toen vielen onze monden open van verwondering toen Phileine het prachtige 'Sunrise' van Inge Fromout-Hei op haar harp speelde. Wauw!

Nadat we lied 641 'Jezus leeft en ik met Hem!' hadden gezongen en we de gebeden hadden uitgesproken met het gezamenlijk gesproken Onze Vader, viel voor de tweede keer onze mond open. Ria speelde het schitterende 'A Little Prayer' van Evelyn Glennie op de Marimba. Prachtig! Nog een keer wauw!

Daarna zongen we het slotlied, lied 642, 'Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan'. 

Helaas was er geen koffie, maar de naklets en het zien van elkaar deed ons allen zeer goed. 

Vrolijk Paasfeest, met dank aan allen die meededen aan deze Paasviering.

  

 

 

Sunrise

Sunrise van Inge Frimout-Hei, gespeeld door Phileine Smit

A Little Prayer

A Little Prayer, van Evelyn Glennie, gespeeld door Ria Kornet op marimba