Geest van hierboven

Lied 675(NLB), 1ste couplet wordt gezongen door vier zangers en Teuni bespeelt het orgel. Er spreken 18 mensen in vreemde talen en Ria speelt op de marimba. Jorrit maakte alles tot een mooi geheel.

Kom, Geest van hierboven

De viering van Pinksteren 2021 vond plaats in Kerk-Avezaath en twee zangeressen en twee zangers zongen mee in de viering waar 'een volle bak' van 30 mensen aanwezig waren. 

Organist Ton Lammers begeleidde ons weer met passie. We begonnen met het mooie lied uit Taize: Veni sancte spiritus (zie filmpje hieronder). Hierna sprak Everdien Hagen als voorgangster

 

Kom Geest van leven, schijn in onze duisternis, verlicht ons met uw vuur.

Kom Geest van troost, maak ons hart licht en vrij, troost ons in tijden van verdriet.

Kom Geest van rust, geef ons ontspanning na hard werken, laat ons hier en nu echt samen zijn.

Kom Geest van Gods liefde, geef ons de kracht ons open te stellen voor U, in Jezus's naam.

Amen.

En opnieuw zongen we het Veni Sancte Spiritus. Na de bemoediging en groet werd het kyriegebed gesproken dat beantwoord werd met lied 301J Kyrie.

Als glorialied werd lied 104: 1 en 8 gezongen. Geen makkelijke melodie, maar mooie tekst over vuur, storm, adem en Geest erin.

Na het gebed en de eerste lezing uit Handelingen 2 werd lied 691 gezongen: 'De Geest van God waait als een wind' op de tekst van Marijke de Bruijne en de mooie melodie van Gon Voorhoeve. 

Na de lezing uit Romeinen 15: 13 keken met de hele gemeente naar het Pinksterfilmpje dat u hieronder ziet: Geest van hierboven.

Everdien hield een inspirerende overweging over 'de Geest krijgen' dat werd gevolgd door twee verhalen van gemeenteleden die de geest gekregen hadden in de coronatijd. 

Het koor zong daarna lied 695 'Heer, raak mij aan met uw adem'.

De gebeden - voor de zeven gaven van de Geest - werden afgewisseld door het aansteken van zeven kaarsen en zeven coupletten van lied 671 'Nu bidden wij de Heilige Geest'.

We sloten de viering af met het zingen van lied 675 'Geest van hierboven'. Met de vierstemmigheid van het tweede couplet erbij. 

Het was een inspirerende viering en fijn om elkaar weer te zien en samen te zijn. 

 

 

 

Veni Sancte Spiritus gefilmd vanaf het grote orgel

Veni Sancte Spiritus

Het 'corona' koortje bestaande uit Sandra, Cobi, Ton en Mart zingt het Veni Sancte Spiritus uit Taizé

Lied 691 De Geest van God waait als de wind

Lied 301J Kyrie

Lied 675 Geest van hierboven

Het lied nu ook met het tweede couplet.

Lied 675 Geest van hierboven

Gefilmd door Ardo vanaf het grote orgel

Op weg naar Pinksteren 2021

Vijftig dagen na Pasen vieren we het feest van de Heilige Geest, Pinksteren. 

Het koor heeft de afgelopen jaren veel Pinkstervieringen gezongen en er zijn diverse liederen opgenomen en op onze site gezet.

2017: bij vervolg 1 hier staat een opname van lied 681 (NLB) Veni Sancte Spiritus uit Taize. Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 

2018: bij vervolg staan beschrijvingen van 2 pinkstervieringen van dat jaar. Er staan geen hoorbare liederen bij, maar het kan als inspiratie dienen. 

2019: bij vervolg 1 treft u een verslag aan van de Pinksterviering en een aantal opnames. Lied 688 wordt gezongen 'Heilige Geest' en lied 104 A 'Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan' en lied 681 'Veni sancte Spiritus'.  

 

Klik op de afdeling 'Wie zijn wij' en u treft de verschillende jaren aan. 

 

 

Er is geen video geplaaatst

Opmerkingen

22.05.2021 16:38

Gerda van Malsen.

Prachtig, ik heb genoten, gezegende Pinksterdagen.