Zondag 25 september 2022

Op zondag 25 september zongen we de viering in Kapel-Avezaath waar Everdien voorging en Piet van der Steen op het orgel speelde. De kindernevendienst startte weer en de kinderen gingen aan de gang met het verhaal uit 1 Samuel 9 en 10 waarbij Samuel Saul tot koning roept en zalft. Zij maakten een prachtig stripverhaal hiervan. 

Helaas is de opname die voorafgaande aan de viering is gemaakt van lied 430 en lied 301H (kyrie) niet goed gelukt, maar gelukkig is de viering terug te luisteren via Kerkdienstgemist: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2526/events/recording/166409280002526

 

 

Kom, Geest van God

Lied 227 (NLB) Loof de Heer, want Hij is goed

Startzondag 18 september 2022

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en vanochtend zongen we de startzondag in de Sint Joriskerk in Erichem in de Betuwe. Het koor had al flink gerepeteerd en het klonk prima!

Gea van der Velde ging voor en het thema was 'Aan tafel'. Jorrit Meulenbeek zat op het orgel. 

We begonnen met lied 975 (NLB) 'Jezus roept hier mensen samen' en nadat we de groet ontvangen hadden en Gea een inleiding op het thema had gegeven gingen we over op het Kyriegebed.  We zongen daarbij lied 301 K, het Kyrie van John Bell. 

Aansluitend zongen we lied 333 'Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.'

Na de lezing uit Jesaja 25 werd lied 87 gezongen en daarna was de lezing uit Lucas 14. Toen kwam een nieuw lied op ons pad, lied 227, 'Loof de Heer want Hij is goed', een lied voor bij de dagelijkse maaltijd. 

Gea hield een inspirerende overweging en Jorrit speelde een mooie variatie van het lied dat daarop volgde: 'Eat this bread, drink this cup, come to him and never be hungry'. Het was 6 jaar geleden dat we dit lied voor het laatst zongen, op Witte Donderdag 2016. Daar is ook een opname van dit lied te bekijken. 

Het was ook weer even geleden dat we het Onze Vader gezongen hadden, lied 369b, waarbij de gemeente de doxologie meezong. Ook dat klonk weer mooi.

We sloten de viering af met lied 418 'God, schenk ons de kracht'. 

Na de wegzending en de zegen stond er koffie, thee en krentenbrood klaar. Brood en wijn. Aan tafel. 

Het was een prachtige viering en start van een nieuw seizoen. Met ook heel veel dank aan koster Matthijs Heuff die alles voor elkaar maakte.  

Hier is de link waar de viering terug te horen is: Protestantse kerk te Erichem - Kerkdienstgemist.nl

Paas- en Pinkstertijd 2022

Op Goede Vrijdag en met Pasen en Pinksteren zong het koor drie mooie vieringen en ook nog in Zorgcentrum De Kulenburg in Culemborg op 5 mei waarop we bevrijdingsdag zongen. Helaas hebben we geen opnames kunnen maken, maar het koor zong de sterren van de hemel in alle vieringen. Mijn dank is groot aan alle zangeressen en zangers. En de voorgangers Everdien, Gea en Ciska waarmee het weer prettig samenwerken was. En niet te vergeten de andere musici waar we mee samenwerkten zoals Teuni en Reitze. Gelukkig zijn er wel een paar foto's gemaakt.  

Nu houden we even pauze tot het nieuwe seizoen in september. 

 

Pray for peace

Pray for peace

Op 28 maart 2022 maakte de Zweedse componist Per Harling een prachtig gebed voor de situatie in Oekraine: Pray for peace. Op Facebook zag Elien dit langskomen en ze mocht het onmiddellijk gebruiken. Een paar keer oefenen en het zat erin. Vandaag hebben we een opname ervan gemaakt.

Tekst: 

Pray for peace, 

work for peace,

care for peace, 

make way for peace.

Blessed are those who stand for peace and freedom.

Met dank aan Christa voor het maken van de opname. 

Iedereen mag het kosteloos gebruiken.  

Ubi Caritas

Orthodox Kyrie

Repetitie 23 maart 2022

Het koor is al druk bezig met de voorbereidingen voor Goede Vrijdag en Paasochtend. Op 23 maart repeteerden we in Kerk-Avezaath. Een aantal leden van ons koor is ernstig ziek en speciaal voor hen maakten we de opname van het mooie Ubi Caritas uit Taize. 

Ook zongen we het Oekrainsch-Russisch Kyrie, ter ondersteuning van alle mensen die in de oorlog zitten. 

Het klonk mooi!

Ik moet nog wel leren mijn telefoon wat stiller te houden, maar dat zal ik vast wel een keer onder de knie krijgen🙂. Elien

 

Lied 975, vers 1, 2 en 4

Srtreekviering op 6 februari 2022

Op 6 februari 2022 zong het koor in de Lambertuskerk in Kerk-Avezaath. Dat was weer even geleden. Het was een Streekviering waarin iedereen welkom was. De kerk zat redelijk goed vol en keurig op afstand van elkaar. Everdien ging voor en we zouden Avondmaal gaan vieren. Piet van der Steen bespeelde de orgels. 

We begonnen met het zingen van lied 146, vers 1 en 3, 'Zing mijn ziel, voor God uw Here'. Bij het kyriegebed zongen we het mooie lied 301K, 'Kyrie eleison'. Het glorialied was lied 273 'Loof God, die zegent al wat leeft'. De gemeente zong het zacht mee. 

Na de lezing uit Psalm 69 zongen we lied 721, de verzen 2 en 3 en na de lezing uit Johannes 2 zongen we lied 722, de verzen 1 en 3. Beide liederen hebben dezelfde melodie. In de vooroefening is hier een opname van gemaakt.  

Na de verkondiging zongen we het overgangslied naar het avondmaal, lied 975, 'Jezus roept hier mensen samen'. Ook hier is een opname van gemaakt voorafgaand aan de viering. 

Het avondmaal ging toch anders dan we gewend zijn. Nadat we lied 377 'Zoals ik ben, kom ik nabij' gezongen hadden brak Everdien het brood en schonk de wijn in en wij deelden en ontvingen het op een originele manier.  We hielden allemaal onze handen in de ontvangststaat waardoor het toch leek dat we het ontvingen. Zo kan het ook. 

Na het dankgebed zongen we allemaal het slotlied, lied 968 'De ware kerk des Heren'. Dat blijft toch een mooi lied. 

Het koor zong prachtig, in de fimpjes gaat het soms nog niet helemaal naar wens, maar dat was dan ook inzingen. In de viering ging het weer fantastisch! Bedankt daarvoor. En koster Frank hartelijk dank voor de foto's en Marjo voor de filmopnames. 

 

Lied 273

Lied 721, vers 2 en 3